Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


program:python:raspberrypi

Python Programma's op de Raspberry Pi

Op deze pagina vind je een aantal (voorbeeld) programma's in Python, specifiek voor de Raspberry Pi. Voel je vrij om deze programma's uit te proberen, aan te passen of uit te breiden.

Het eerste programma wat hier beschreven is, is het programma blink.py. Dit programma laat een ledje 1) knipperen (1 seconde aan. 1 seconde uit). De Raspberry Pi heeft geen programmeerbare led aan board, zoals gewoon is bij micro controllers. Daarom zullen we hiervoor de schakeling maken op een zogenaamd “breadboard”. Daarop steken we de LED en de weerstand zodanig dat het volgende schema wordt opgezet.

blink.py
from gpiozero import LED
from time import sleep
led = LED(14)
while True:
  led.on()
  sleep(1)
  led.off()
  sleep(1)

Raad Het Getal

Bij de presentatie “Python - Een Introduktie” op 1 mei 2024 bij HCC Zuid-Oost Brabant, is er een spelletje als oefenstof gegeven. De complete programma code van dit spelletje vind je hieronder.

RaadHetGetal.py
def geheelGetal(tekst):    # Deze funktie geeft een correct geheel getal terug
  while True:
    getal = input(tekst)
    # Controleer of er een geheel getal opgegeven is.
    try:
      getal = int(getal)
    except:
      print("U dient wel een geheel getal op te geven!")
      continue
    break
  # Geef het ingegeven getal terug
  return getal
 
# Hier start het hoofdprogramma
 
import random         # We hebben de module voor random getallen nodig
 
print("Dit programma laat u een getal raden tussen 1 en 100")
print("en laat u weten hoeveel pogingen u nodig had.")
 
while True:
  poging = 0
  teRadenGetal = random.randint(1,100)
  print()
  print("Ik heb een getal in mijn geheugen, probeert het te raden?")
  # Haal het volgende commentaar teken weg voor testen (vals spelen)!
  # print("teRadenGetal is", teRadenGetal)
 
  while True:
    raadGetal = geheelGetal("Raad het (geheel) getal: ")
    # Controleer of het opgegeven getal tussen de 1 en 100 ligt.
    if raadGetal < 1 or raadGetal > 100:
      print("Het te raden getal moet minimaal 1 en maximaal 100 zijn.");
      continue
    # Er is een correct getal opgegeven, verhoog het aantal pogingen
    poging += 1
    # Kijk op het getal geraden is.
    if raadGetal == teRadenGetal:
      print("Gefeliciteerd, u heeft het getal {} in {} pogingen geraden"
         .format(teRadenGetal,poging))
      # U bent klaar, het getal is geraden
      break
    # Het opgegeven getal is te laag, dus nog niet geraden
    elif raadGetal < teRadenGetal:
      print("Het opgegeven getal is te laag, probeer het nog eens")
    # Het opgegeven getal is te hoog, dus nog niet geraden
    else:
      print("Het opgegeven getal is te hoog, probeer het nog eens")
 
  # Vraag of er nog een keer gespeeld moet worden
  print()
  while True:
    nogEenKeer = input("Nog een keertje? Ja of Nee: ")
    # Converteer de input naar hoofdletters
    nogEenKeer = nogEenKeer.upper()
    # de find funktie geeft de eerste positie va de letter
    # terug, of -1 als de letter niet gevonden is.
    j = nogEenKeer.find("J")
    n = nogEenKeer.find("N")
    y = nogEenKeer.find("Y")
    # Controleer of de eerste letter een "J" (van Ja) of
    # een "N" (van Nee) is.
    if j == 0 or n == 0:
      break
    # Grapje....
    elif y == 0:
      print("Ach, u bent engelstalig en probeert Nederlands te leren!")
      print("Maar dan dient u wel J(a) in te geven inplaats van Y(es).")
    else:
      print("Graag J(a) of N(ee) ingeven")
      continue
  # Als het antwoord "N(ee)" is, kunnen we stoppen
  if n == 0:
    break
 
print()
print("Bedankt voor het spelen, tot een volgende keer")
1)
LED: Light Emitting Diode
program/python/raspberrypi.txt · Laatst gewijzigd: 2024/04/29 20:00 door sbczobbeheerder